Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Aanbieding onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 De extra middelen voor armoede- en schuldenbeleid die gemeenten sinds 2013 ontvangen worden ingezet voor het doel waar ze voor bedoeld zijn. Gemeenten zetten de extra middelen in belangrijke mate in voor armoedebestrijding onder kinderen en preventie, de eerder meegegeven speerpunten. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek onder alle gemeenten naar het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid (zie onderzoek in de bijlage 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl ). Ik ben blij met deze conclusie en het a…