Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure; Nota van wijziging; Nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. In de considerans wordt «rechtbank ’s-Gravenhage» vervangen door: rechtbank Den Haag. 2. Artikel I wordt als volgt gewijzigd: A In het in onderdeel A voorgestelde artikel 2 wordt «rechtbank ’s-Gravenhage» telkens vervangen door: rechtbank Den Haag. B In het in onderdeel B voorgestelde artikel 6 wordt «rechtbank ’s-Gravenhage» telkens vervangen door: rechtbank Den Haag. De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten…