Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De onderdelen A en B van artikel I komen te luiden: A In artikel 8:41, tweede lid, wordt «€ 45» vervangen door «€ 46», «€ 167» door «€ 170» en «€ 331» door: € 338. B In artikel 8:109, eerste lid, wordt «€ 123» vervangen door «€ 160», «€ 248» door «€ 285» en «€ 497» door: € 507. B De onderdelen A tot en met E van artikel II komen te luiden: A In artikel 17, eerste lid, wordt «€ 604» vervangen door: € 695. B In artikel 19, eerste lid, wordt «€ 360» vervangen door: € 414. C Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het derde lid w…