Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van de leden Leijten en Van Gerven waarmee de korting op de contracteerruimte wordt teruggedraaid (herdruk)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 41 HERDRUK1 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 510.000 (x 1.000). Toelichting Dit amendement regelt dat de korting op de contracteerruimte va…