Urgentieprogramma Randstad; Brief regering; Aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer”

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Hierbij bied ik u nogmaals het «Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer» aan in het kader van de Regeling Grote Projecten die voor het Rijkregioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) van toepassing is. In mijn brief over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen van het MIRT 2014 (Kamerstuk 34 000 A, nr. 15 ) heb ik dit voorstel toegelicht. Eén van de zeven gebiedsopgaven van de Gebiedsagenda Noord-Holland, Utrecht en Flevoland ten behoeve van de versterking van de interna…