Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over defiscaliseren van de omroepbijdrage

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor de fiscalisering van de omroepbijdrage de inkomstenbelasting in het jaar 2000 is verhoogd; constaterende dat minder dan het totale bedrag van deze belastingverhoging ten goede komt aan de publieke omroep; overwegende dat er nieuwe technische mogelijkheden zijn om een omroepbijdrage te verwerven via het pakketaanbod van kabelaars en andere aanbieders van televisiepakketten; van mening dat defiscaliseren diverse voordelen kan opleveren, waaronder belastingverlaging, versterking van de band tussen publieke omroep en het publiek en de…