Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

Inhoudsopgave – Algemeen 1 – Inleiding 2 – Huidige systematiek 6 – Vormgeving belastingplicht en algemene vrijstellingen 6 • Belastingplicht 7 • Belastingplicht directe overheidsondernemingen 10 • Drijven van een onderneming 11 • Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid 13 • Winststreven 13 • Openingsbalans en totaalwinstbegrip 18 – Vrijstellingen 24 • Vrijstelling uitoefening overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden 24 • Vrijstelling voor samenwerkingsverbanden tussen p…