Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief regering; Antwoorden op vragen van de commissie over bijdragen resolutiefonds

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2014 Op 27 oktober jl. heb ik uw Kamer middels een brief (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1179 ) geïnformeerd over de door de Europese Commissie gepubliceerde documenten inzake de berekening van de bijdragen die banken respectievelijk aan de nationale afwikkelingsfondsen en aan het Europese afwikkelingsfonds ( Single Resolution Fund , SRF) moeten betalen. Deze documenten betreffen respectievelijk een gedelegeerde handeling van de Europese Commissie en een conceptvoorstel voor een uitvoeringshandeling van de Europese Raa…