Migratiebeleid; Brief regering; Toezegging Algemeen Overleg d.d. 29 oktober 2014 inzake invoering van een schaarste-criterium in de kennismigrantenregeling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Tijdens het AO vreemdelingen- en asielbeleid op 29 oktober 2014 heb ik toegezegd te bezien of het zinvol is om een schaarste-criterium in te voeren in de kennismigrantenregeling. Met deze brief kom ik mijn toezegging na. 1 De motie van het lid Fritsma over de invoering van een schaarste-criterium in de kennismigrantenregeling (Kamerstuk 19 637, nr. 1910 ) is in afwachting van deze brief aangehouden. Ik ben in overleg met mijn collega's van het Ministerie van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelege…