Toekomst AWBZ; Brief regering; Reactie over het bericht dat Wageningen niet alleen toch ouderen uit het verzorgingshuis op straat zet maar daarbij ook echtparen scheidt (Telegraaf.nl, 13 mei 2014)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 In uw brief van 13 mei 2014 verzoekt u om een brief over het bericht dat Wageningen niet alleen toch ouderen uit het verzorgingshuis op straat zet, maar daarbij ook echtparen scheidt ( Telegraaf.nl , 13 mei 2014). Nu het overleg tussen betrokkenen is afgerond kan ik op uw verzoek ingaan. De aanleiding voor het vragen van een brief vormt de aankondiging van de gemeente om te handhaven op het bestemmingsplan van de locatie Dennenrust. Kort na het verschijnen van het bericht en uw verzoek om een brief heeft de…