Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Bestuurlijke boetes Wet dieren

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg over de Casus Foppen van 2 oktober jl. (Kamerstuk 26 991, nr. 434 ) heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de ophoging van de bestuurlijke boetes in de Wet dieren. Met deze brief doe ik gestand aan die toezegging. De maximale bestuurlijke boete (het plafond) die op grond van artikel 8.8 van de Wet dieren kan worden opgelegd is ten hoogste € 81.000,– per overtreding begaan door een natuurlijke persoon, en ten hoogste € 810.000,– per overtreding begaan door een rechtspersoo…