Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Jasper Van Dijk (t.v.v. 31524, nr. 223) over onderzoek om overbelaste mbo-leerlingen in de onderste niveaus buiten kwaliteitsafspraken te houden

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de entreeopleiding en het mbo-2-niveau relatief veel overbelaste leerlingen zitten met een complexe problematiek; overwegende dat de mbo-school veel inspanningen moet leveren om deze leerlingen naar een diploma of een start op de arbeidsmarkt te leiden; overwegende dat de oorzaken van niet succesvol doorstromen vaak niet bij de school liggen, maar dat de school daarmee wél extra bekostiging kan mislopen; constaterende dat dit kan leiden tot strategisch gedrag van scholen, zoals het weigeren van overbelaste leerlingen; verzoekt de r…