Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking; Brief regering; Nederlandse steun aan Veiligheid en Rechtsorde Uganda

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 In de brief van 25 februari 2014 (Kamerstuk 32 605, nr. 138 ) werd de opschorting aangekondigd van de Nederlandse steun aan de Ugandese overheid in de justitiële sector. Dit gebeurde naar aanleiding van de ondertekening door President Museveni van de anti-homowet. Nederland schortte de hulp op aan organisaties die de anti-homowet openlijk steunen en de hulp aan de Ugandese overheid via het SWAp fonds voor de Justice, Law and Order Sector (JLOS). Dit besluit is door de Nederlandse ambassade in Kampala aan de …