Modernisering Nederlandse diplomatie; Brief regering; Invulling motie van Ojik (Kamerstuk 34 000, nr. 22) over versterking slagkracht Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 De Kamerbrief van 28 juni 2013 «Voor Nederland, wereldwijd: samenwerken aan toonaangevende diplomatie» was het startsein voor hervorming en modernisering van de diplomatie (Kamerstuk 32 734, nr. 15 ). Op 12 november 2014 vond een Algemeen Overleg plaats met de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken, onder meer naar aanleiding van het slotrapport Adviescommissie Modernisering Diplomatie. Tijdens dit Overleg gaf lid van Ojik (Groen Links) aan dat hij de motie, ingediend tijdens de APB van 17 september jl., t…