Mensenrechten in het buitenlands beleid; Brief regering; Positie religieuze minderheden in Midden-Oosten en bredere regio

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 8 september 2014 inzake de positie van christenen in het Midden-Oosten in de periode sinds het Notaoverleg Mensenrechtenbeleid van 30 juni 2014 (Kamerstuk 32 735, nr. 122 ). Tijdens dit overleg is uitgebreid stilgestaan bij de situatie van diverse minderheidsgroeperingen in het Midden-Oosten, waaronder die van christenen. Sinds het Notaoverleg is u aanvullende informatie over de positie van minderheden in het …