Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Bommel (t.v.v. 34000-V, nr.19) over steun voor de oproep om nooit meer kernwapens in te zetten

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nieuw-Zeeland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, samen met 154 andere landen, waaronder NAVO-landen, de internationale gemeenschap heeft opgeroepen om nooit meer kernwapens in te zetten en deze wapens volledig te elimineren; constaterende dat Nederland deze oproep niet steunt; verzoekt de regering, zich uit te spreken overeenkomstig de oproep van Nieuw-Zeeland om nooit meer kernwapens in te zetten en deze wapens volledig te elimineren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Bommel…