Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van de leden Van Gerven en Dikkers ter vervanging van nr. 13 dat ertoe strekt om € 360 duizend te reserveren teneinde de werkzaamheden van stichting Zorg om boer en tuinder (ZOB) voor een periode van 3 jaar te financieren.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 126 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIKKERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 1 Ontvangen 25 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het verplichtingenbedrag verlaagd met 360 (x 1.000) en het uitgavenbedrag verl…