Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot (t.v.v.34000-XVI, nr.60) over een provisieverbod voor zorgverzekeringen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zorgverzekeringen alsmaar complexere producten worden; van mening dat een eerlijk en onafhankelijk advies gewaarborgd moet zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken of een uitbreiding van het provisieverbod naar zorgverzekeringen tot transparantere, onafhankelijke en eenduidige bemiddeling leidt, en gaat over tot de orde van de dag. Bruins Slot…