Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Aanbieding van het eindrapport MVO Sector Risico Analyse en reactie op het SER-advies “IMVO-convenanten”

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 Bij de brief van 24 juni jl. betreffende de MVO Sector Risico Analyse (SRA), Kamerstuk 26 485, nr. 187 , werd u geïnformeerd over de voortgang van de SRA en de follow-up daarvan. Met deze brief bieden wij u het eindrapport aan van de door KPMG opgestelde MVO Sector Risico Analyse 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Conform eerdere toezegging geven wij in deze brief onze appreciatie van dit rapport en geven wij een reactie op het SER-advies «IMVO-convenanten». Tot slot wordt u geïnformeerd over de ini…