Terugkeerbeleid; Brief regering; Reactie op uitspraak EHRM inzake Tarakhel vs Zwitserland

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 Op 4 november 2014 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uitspraak gedaan in de zaak van de familie Tarakhel tegen Zwitserland (No. 29217/12). De zaak gaat over de Dublin-overdracht van een Afghaans echtpaar en hun zes minderjarige kinderen naar Italië door de Zwitserse autoriteiten. Verzoekers hebben bij het EHRM gesteld dat een terugkeer naar Italië in strijd zou zijn met artikel 3 EVRM (verbod op een onmenselijke behandeling). Verzoekers wezen op de systematische tekortkomingen in het …