Politie; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 november 2014, over Politie

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 17 november 2014 overleg gevoerd met Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over Politie . (De volledige agenda is opgenomen aan het eind van het verslag.) Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Jadnanansing De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts Voorzitter: Jadnanansing Griffier: Van Doorn Aanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Berndsen-Ja…