Parlementaire enquête Woningcorporaties; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het Hoofdrapport Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de brief van 30 oktober 2014 inzake het parlementaire onderzoeksrapport «Ver van huis» van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (Kamerstuk 33 606, nr. 4 ). De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 20 november 2014. Vragen en antwoorden, voorzien van een inleiding, zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Geurts De griffier van de commissie, Van der Leeden Inleiding Alvorens in te gaan op de beantwoor…