Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber waarmee uit het budget voor kleine stations € 6,4 mln beschikbaar wordt gesteld voor het station Berkel-Enschot tussen Tilburg en Den Bosch

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 26 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 6.400 (x 1.000). IIIn artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 6.400 (x 1.000). Toelichting Met dit amendement wordt uit het budget voor kleine …