Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Oskam over financiering van de interventie "Alleen jij bepaalt wie je bent"

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de interventie «Alleen jij bepaalt wie je bent» vanaf 2012 in ontwikkeling is als onderdeel van de geïntensiveerde aanpak van high-impact crimes; overwegende dat deze interventie jongeren uit een kansarme omgeving de kans geeft om teamsporten te beoefenen; overwegende dat hiermee geprobeerd wordt om jongeren te weerhouden van het criminele pad; overwegende dat momenteel onzeker is of deze interventie in elf grote steden in de toekomst gewaarborgd blijft; verzoekt de regering, te voorzien in structurele financiering van de interventie «A…