Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Marcouch over de aanpak van discriminatie, racisme en haatcriminaliteit

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat discriminatie waaronder racisme en haatcriminaliteit een grote impact op de slachtoffers heeft en ontwrichtend voor de samenleving is; van mening dat er meer aandacht moet komen voor het opsporen en vervolgen van deze delicten en voor de gevolgen van deze delicten voor de slachtoffers; van mening dat nu nog onvoldoende duidelijk is wat de aard en de omvang van deze delicten is; verzoekt de regering, jaarlijks te rapporteren over de aard en omvang van zowel geregistreerde als door slachtoffers ervaren discriminatie; verzoekt de regering t…