Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Helder en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zich in Nederland een groeiende groep jihadisten bevindt die wil afreizen om voor een Islamitische Staat, Al-Nusra en/of andere terroristische organisaties te vechten, dan wel zich daarbij aan te sluiten; constaterende dat het beleid van het kabinet erop is gericht om jihadisten in Nederland te houden in plaats van hen te laten vertrekken en ervoor te zorgen dat ze Nederland niet meer inkomen; constaterende dat deze aanpak van het kabinet de kans op aanslagen in Nederland alleen maar groter maakt; zegt het vertrouwen op in de Minister …