Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over meebesturen van bewoners en lokale overheden over de planning van een windpark

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de mogelijkheid voor bewoners en lokale overheden om in een zo vroeg mogelijk planstadium mee te beslissen in de planning van een nabijgelegen windpark wettelijk te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder Dik-Faber…