Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Agnes Mulder over stimuleren van het thuis opwekken van zonnestroom

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de wijze waarop stimulering van het thuis opwekken van zonnestroom in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. Daarbij wensen wij dat verschillende beleidsopties voor een robuuste langetermijnstimuleringsregeling uitgewerkt en met elkaar vergeleken worden ten aanzien van financiële houdbaarheid, investeringszekerheid, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid, en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder…