Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Klever over koopkrachtplaatjes voor verschillende typen huishoudens

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens de Nationale Energieverkenning in 2020 anderhalf miljoen huishoudens zullen profiteren van een lagere energierekening dankzij woningisolerende maatregelen, en dat bijna één miljoen huishoudens zullen profiteren van een lagere energierekening dankzij zonnepanelen; overwegende dat de overige huishoudens in 2020 worden opgezadeld met een fors hogere energierekening door een stijging van de energieprijs, energiebelasting, kosten voor opslag van duurzame energie en netwerkkosten; overwegende dat hierdoor grote verschillen ontstaan in…