Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Klever over in kaart brengen van verdringingseffecten van economische activiteiten

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de Nationale Energieverkenning en de MKBA Wind op zee blijkt dat verdringingseffecten op kunnen treden als gevolg van de energietransitie, maar dat de omvang hiervan onvoldoende bekend is; verzoekt de regering, de verdringingseffecten van overige economische activiteiten door de geschetste ontwikkelingen in energie-gerelateerde activiteiten en beleid in kaart te brengen, zodat de nettowerkgelegenheidseffecten zichtbaar worden tot aan 2020, en gaat over tot de orde van de dag. Klever…