Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Van Veldhoven over subsidiëring van biomassabijstook

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het energieakkoord afgesproken is biomassabijstook te subsidiëren; overwegende dat de businesscase van kolencentrales positief beïnvloed kan worden door de subsidie op biomassabijstook, waarmee dit een perverse prikkel kan zijn voor verduurzaming van de energievoorziening; verzoekt de regering, geen subsidieovereenkomsten voor biomassabijstook aan te gaan die langer lopen dan 2023, en gaat over tot de orde van de dag. Van Veldhoven…