Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Van Veldhoven over het behalen van de 2050-doelen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een grote innovatie-opgave ligt om de energietransitie na 2023 te kunnen versnellen; verzoekt de regering om, een inschatting te maken van de hoeveelheid geld voor fundamenteel en toegepast onderzoek die de komende tien jaar nodig is voor het behalen van de 2050-doelstellingen, en dat af te zetten tegen huidige geldstromen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Veldhoven…