Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het SER-energieakkoord is afgesproken dat er verdergaande duurzaamheidseisen zullen worden geformuleerd ten aanzien van koolstofschuld, indirecte landgebruikseffecten (IULC) en duurzaam bosbeheer (FSC), aanvullend op de NTA8080-eisen; verzoekt de regering, als harde eis te stellen in de SDE+ dat bij- en meestook van biomassa in kolencentrales voldoet aan duurzaamheidscriteria in lijn met de afspraak in het SER-energieakkoord, inclusief verificatie en certificering op perceelsniveau, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber V…