Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van de leden Jacobi en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 56 dat beoogt middelen vrij te maken voor het opzetten en implementeren van een nieuwe standaard voor nationale parken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 128 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JACOBI EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 56 1 Ontvangen 26 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 18 Natuur en Regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 1.000 (x 1.000). IIIn artikel 18 Natuur en Regio worden het verpli…