Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Smaling over maximaal draagvlak voor de ontwikkeling van Wind op Land

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat maximaal draagvlak rond de ontwikkeling van wind op land cruciaal is; constaterende dat verschillende partijen betrokken bij de ontwikkeling van wind op land thans verschillende gedragscodes hanteren; verzoekt de regering, processen die geleid hebben tot maximaal draagvlak zoals bij «Fryslan foar de wyn» als leidraad te nemen bij verdere ontwikkeling van wind op land, en gaat over tot de orde van de dag. Smaling…