Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat € 1,5 miljoen vrijmaakt voor extra inspecteurs arbeidsmarktfraude

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG Ontvangen 26 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 1.500 (x 1.000). IIIn artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 1.500 (x 1.000). Toelichting Handhaving, h…