Raad voor Concurrentievermogen; Brief regering; Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 december 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de geannoteerde agenda aan voor de Raad voor Concurrentievermogen (RvC) van 4 en 5 december 2014. De Raad bestaat uit een deel over interne markt en industrie (4 december), een deel over ruimtevaart en een deel over onderzoek (beide op 5 december). Tijdens het deel over interne markt en industrie streeft het voorzitterschap er naar algemene oriëntaties aan te nemen over de richtlijn pakketreizen en geassisteerde reisarr…