Politie; Brief regering; Inzet medewerkers van het Ministerie van Defensie in Amsterdam ten behoeve van het terugdringen van het aantal woninginbraken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft mij op 8 januari 2014 verzocht te reageren op het inzetten van medewerkers van Defensie in Amsterdam van 5 tot en met 8 december 2013 en van 31 december 2013 tot en met 3 januari 2014 ten behoeve van het terugdringen van het aantal woninginbraken. Mede namens de Minister van Defensie voldoe ik hiermee aan dit verzoek. Uw Kamer is door mij tijdens het Algemeen Overleg Politie in de tweede termijn op 14 februari jl. (Kamerstuk 29 628, nr. 449 ) in algemene …