Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Bijgaand treft u het samenvattend rapport rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013, dat onlangs openbaar is gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . In het rapport wordt de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) door zorgverzekeraars wat betreft naleving van de acceptatieplicht, de zorgplicht en het verbod op premiedifferentiatie getoetst. Over de naleving van verplichtingen op het gebied van risicoverevening publiceert de NZa begin 2015 een aanvul…