Dierproeven; Brief regering; Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 In het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven d.d. 28 februari jl. (Kamerstuk 32 336, nr. 27 ), waarin ik mijn ambities schets op dit beleidsterrein, heb ik toegezegd uw Kamer via een voortgangsrapportage te informeren over de implementatie van mijn voornemens. Die toezegging doe ik met deze brief gestand. Ik houd in deze voortgangsrapportage de volgorde van het plan van aanpak aan. Alvorens hiermee te starten wil ik allereerst mijn vreugde uitspreken over de daling van het aantal dierproeven in 2013…