Integratiebeleid; Brief regering; Voortgang Agenda Integratie 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Op 19 februari 2013 ontving de Kamer de Agenda Integratie 1 Kamerstuk 32 824, nr. 80 , waarin de doelstellingen en maatregelen van dit kabinet op het gebied van integratie zijn benoemd. Net als in de brief van 19 december 2013 2 Kamerstuk 32 824, nr. 47 , informeer ik u met deze brief over de voortgang van de Agenda Integratie over het afgelopen jaar. In de bijlage treft u het volledige overzicht aan van de voortgang langs de drie lijnen uit de Agenda: «omgaan met anderen en verinnerlijken van waarden», «gre…