Hulp, handel en investeringen; Brief regering; Financiering van internationale bedrijfsactiviteiten

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg (AO) over economische missies en exportbevordering van 9 september jl. (Kamerstuk 33 625, nr. 128 ) is uw Kamer een brief over exportfinanciering toegezegd. Deze brief geeft een beknopt overzicht van de overheidsinstrumenten gericht op financiering van buitenlandse activiteiten door het Nederlandse bedrijfsleven 1 Zie: voor andere aspecten van handelsbevordering de brief van de regering d.d. 7 juli 2014 «versterking economische dienstverlening», kamerstuk 33 625, nr. 116 . De bu…