Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Brief regering; MKBA Ruit Eindhoven en Noordelijke Randweg Utrecht

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Met deze brief wil ik u informeren over twee aspecten uit de brief aan de Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT 2014 van 17 november die op dat moment nog niet duidelijk waren: • De definitieve resultaten van de MKBA van de Ruit Eindhoven • De uitkomsten van het overleg met de regio Utrecht over de versnelling van het project Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). MKBA Ruit Eindhoven Tijdens de stemmingen op 3 december over de moties van het notaoverleg MIRT (Handelingen II 201…