Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Karabulut en Schouten over actief toepassen van de beslagvrije voet

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ruim 1 miljoen Nederlanders problematische schulden kennen, deze schuldenproblematiek in Nederland nog steeds toeneemt en grote sociale, maatschappelijke en economische gevolgen kent; constaterende dat de overheid als schuldeiser met bijzondere mogelijkheden tot inhoudingen, verrekeningen, beslag en boetes een succesvolle gemeentelijke schuldhulpverlening te vaak in de weg staat; verzoekt de regering om, de beslagvrij voet actief toe te passen en openstaande schulden aan de overheid niet langer te verrekenen met andere toeslagen; verzoek…