Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Karabulut en Van Ojik over een banenplan voor jongeren met een niet-westerse achtergrond

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de werkloosheid onder jongeren met een niet-westerse achtergrond bijna drie keer zo snel groeit als onder autochtone jongeren; verzoekt de regering, een banenplan op te stellen voor jongeren met een niet-westerse achtergrond, en gaat over tot de orde van de dag. Karabulut Van Ojik…