Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden De Graaf en Wilders over het sluiten van alle moskeeën

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, alle moskeeën te sluiten, en gaat over tot de orde van de dag. De Graaf Wilders…