Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Reactie op het rapport van de Raad voor de Rechtspraak "In de schaduw van de rechter”, het WODC-onderzoek “Evaluatie competentiegrensverhoging 2011”, een wetenschappelijk forum over “Daling handelszaken onderzocht” en een evaluatie van de Stichting Economisch Onderzoek

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Inleiding Op 2 april 2014 publiceerde de Raad voor de rechtspraak (hierna: de Raad) op zijn website het bericht dat uit onderzoek van de Raad blijkt dat het aantal handelszaken met financieel belang dat door de rechter in eerste aanleg is behandeld, tussen 2010 en 2013 met 26 procent is gedaald. De analyses van de Raad voor de rechtspraak zouden er op wijzen dat de hogere griffierechttarieven het beroep op de rechter bij dit soort zaken aanzienlijk hebben geremd. Twee weken later, op 14 april 2014, publice…