Nederlandse deelname aan vredesmissies; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2014, over Nederlandse bijdrage aan UNMISS in Zuid-Sudan

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Defensie hebben op 15 oktober 2014 overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie en Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 19 september 2014 over verlenging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS (Kamerstuk 29 521, nr. 255 ); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2014 houdende de stand van zaken rondom be…