Voedingsbeleid; Brief regering; Voedselverspilling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg van 18 december 2013 (Kamerstuk 31 532, nr. 122 ) is gesproken over het opzetten van een meldpunt Voedselverspilling als een mogelijkheid in de aanpak van voedselverspilling. Bij het meldpunt Voedselverspilling zouden consumenten hun ideeën kunnen melden en ook voorbeelden van voedselverspilling aan de kaak kunnen stellen. Ik heb toegezegd het idee van een meldpunt met de Alliantie Verduurzaming Voedsel te willen bespreken. U treft de reactie van de Alliantie als bijlage aan 1 Ra…