Jeugdzorg; Brief regering; Aanbieding rapport Inspectie Jeugdzorg Voorkomen van Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg’

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Hierbij ontvangt u het rapport van de Inspectie Jeugdzorg (hierna: inspectie) naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . In dit onderzoek is nagegaan of de jeugdzorginstellingen adequaat handelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen te voorkomen. Het toezicht is uitgevoerd bij 27 jeugdzorginstellingen, die residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en/of pleegzorg bieden. Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle bezochte ins…